IVC NHẬN ĐƯỢC NHIỀU SỰ PHẢN HỒI TỐT TỪ KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI DÙNG UNI-VOICE

 

 

 

      Uni-Voice là một trong những sản phẩm được IVC gia công cho khách hàng. Sản phẩm này phục vụ cho những đối tượng khiếm thính hoặc có khả năng nghe bị hạn chế, bằng cách chuyển tải thông tin thông qua giọng nói. Sản phẩm đã được đưa vào sử dụng tại Nhật Bản và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.


      Qua một thời gian, một lần nữa Uni- Voice đã nhận thêm những lời phản hồi tích cực và sự khen ngợi của người dùng. Sự thành công này cũng được chia sẻ với IVC từ chính công ty khách hàng. Đây là nguồn động lực to lớn để IVC có thể cố gắng và luôn giữ vững uy tín của mình trong mắt khách hàng.

 

       Xin chúc mừng những nỗ lực của đội ngũ phát triển và tập thể IVC !